STEK

STEK = Stichting Emissiepreventie Koudetechniek
Staatscourant nr. 30873 / BRL 200

De HCFK’S, HFK’S en HFO’S mogen UITSLUITEND door erkende personen worden toegepast in koelinstallaties.
Een erkenningsregeling die door de Exameninstelling ‘STEK’ en exameninstelling STE wordt uitgevoerd., bevat eisen ten aanzien van deskundigheid en vakbekwaamheid voor het verrichten van onderhouds- en installatie werkzaamheden.
De voor F-gassen gecertificeerde bedrijven zullen over speciaal opgeleid personeel moeten beschikken (cf. BRL 200 en NEN -EN 13313) de zogenaamde f-gassen monteur.
Een certificaat dat na het afleggen van een applicatie-examen wordt verkregen vormt het bewijs van de deskundigheid en vakbekwaamheid.

Contact

Aangesloten bij:

Bericht verzonden!

Bedankt voor uw bericht.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.