Schouwen

Elektro gebouw in de hoogte

Het uitbrengen van een offerte is maatwerk, en hiervoor is bijna altijd een schouwing (onderzoek ter plaatse met camera) benodigd, dit om misverstanden te voorkomen. Ook is dit prettig voor het juist inschatten van de werkzaamheden en benodigde materialen. Door deze onderdelen duidelijk te communiceren kunnen we altijd een goede planning maken.

Zoals men vaak verwacht brengen wij kosteloos een offerte uit. Er zijn echter wel kosten verbonden aan het schouwen, hiervoor brengen wij een bedrag van €100 in rekening. Dit bedrag wordt gecrediteerd (in mindering gebracht) na het gunnen van de voorgelegde offerte. Wij vragen hiervoor begrip daar wij uit ervaring leren, dat het uitvoeren van een schouwing én het voorleggen van een offerte ons veel tijd en arbeid kost.

In sommige situaties zal een telefonische offerte ook voldoende zijn. Dit doen wij middels foto’s en gerichte vragen. Hiervoor worden géén kosten berekend, met andere woorden…..

“Een telefoontje plegen is gratis! “ Op de telefoonkosten na 😉